Samoa new Emergency number

Posted on 10/08/2017

As of 1st January 2018, the Samoa Emergency numbers 994, 995 & 996 will no longer be available and will be replaced with 911.

E amata atu I le aso 1 Ianuari 2018 ona le toe faaaogaina numera o le 994, 995 & 996 mo faalavelave faafuase’i, ae o le a sui I le 911.

Faafetai,
Office of the Regulator